Výroba pouzder - Část 2

05.02.2024

 Pomalu a nejistě, práce pokračují. A pouzdra jsou konečně sešitá a v procesu barvení.

Před finálním sestavením a šitím ovšem bylo ještě potřeba ozdobit vnější stranu pouzder. Kůži je pro to zapotřebí důkladně namočit ponořením do vody a následně nechat lehce uschnout při pokojové teplotě. Příliš mokrá kůže má tendenci se vracet do původního tvaru a otisky razidel mají tendenci být neostré, příliš suchá kůže je tvrdá a razidla se neotisknou dostatečně hluboko. Při současném počasí jsem kůži namočil dopoledne a zdobení jsem prováděl odpoledne.

Jakmile byly vnější strany ozdobené, mohl jsem pouzdra slepit. Lepení není, striktně vzato nutné. Je možné do každého kusu předrazit/předvrtat díry a pouzdro spojit pouze šitím. Ale slepit vše dohromady a pak vyvrtat díry do celé sestavy je trošku rychlejší a snazší, plus lepidlo zlepšuje pevnost. Na obrázku je vidět pouzdro s nalepeným hřbetním a břišním pruhem, s mírnou mezerou u špičky. Ta mezera má dvojí funkci – při šití umožňuje snadno skrýt uzle na konci šití a u hotového výrobku poskytuje odtok pro vodu kdyby například pouzdro spadlo do vody nebo do něj napršelo. Na obrázku je rovněž vidět mírně tmavší barva vnitřku pouzdra, způsobená tím, že jsem ji ještě před slepením natřel krémem na kůži.

 Slepit pouzdro dohromady není tak docela rychlý a snadný proces, protože vnější strana se během zdobení v důsledku namáčení, schnutí formování razidly trošku zdeformuje, Jakmile je ale vše slepeno dohromady, je možné vyříznout žlábky a vyvrtat dírky pro šití. Žlábky umožňí při šití nit zanořit pod povrch kůže, takže bude odolnější proti prodření v důsledku otírání o oblečení atd. Rovněž nyní na pásové brusce zbrousím nahrubo kontury.

Pro šití používám techniku dvou jehel. Nejprve odměřím dostatečně dlouhý kus niti (podle tloušťky kůže 6 až 8x delší nit než je šitý úsek) a na oba konce navléknu jehlu. To umožňuje protáhnout jednu jehlu dírkou a na druhé straně jednou omotat nit okolo druhé jehly a tu protáhnout toutéž dírkou opačným směrem. Každý šitý steh tak současně obsahuje uzel skrytý uvnitř dírky. Je to technika velmi pomalá, ale vede k nejlepším a nejpevnějším výsledkům. I když dojde k přerušení nitě v jednom bodě, stehy se nevypářou a výrobek zůstane pohromadě.

Příště trošku o barvení a, doufejme, finišování.