Výroba zakázkových nožů - Část 2 - Obrysování

19.06.2023

S vytvořenou šablonou je možné konečně začít vlastní práci na nožích, tož do toho.

Začátek vlastní fyzické práce je narovnání plochých ocelových profilů, které jsou při koupi obvykle trošku ohnuté, protože jsou stříhány nůžkami/lisem. Proces rovnání ovšem eventuálně popíši jindy, jelikož tentokráte jsem ocel již měl narovnanou – zvykl jsem si ji rovnat při dodání, abych když chci něco udělat mohl jednoduše sáhnout do regálu a začít bez zdržování. Takže vlastní začátek tentokráte bylo narýsování přibližných obrysů čepelí na jeden ze dvou použitých kusů oceli. Následovalo vyvrtání čtyř 4 mm děr skrze oba profily mimo čepele a co možno nejblíže rohům. Tyto čtyři díry mi umožnily profily k sobě pevně sešroubovat a tak jsem mohl následně předvrtat 5 mm díry na přechodu čepele a stopky a 14 mm díry na bázi čepelí skrze oba kusy najednou, což mi ušetřilo čas.

Bohužel jsem zapomněl vyfotit následující krok – vyříznutí velmi hrubých obrysů úhlovou bruskou. V podstatě jsem postupoval od jedné kratší hrany k druhé, opatrně jsem vyřezával obrysy 1-2 mm od nákresu čepelí až jsem měl šestnáct velmi hrubých a hranatých kusů. Následně jsem do pásové brusky napnul starý a tupý 60 grit pás a všechny kusy jsem odhrotoval. Odhrotování sice striktně vzato není nutné, nicméně je lepší jej udělat, protože při práci s bruskou nemohu používat rukavice a pracovat s profily s ostrými otřepy z řezání úhlovou bruskou není ani bezpečné, ani pohodlné.

Za použití šablon jsem nakreslil přesnější obrysy na všechny tyto hrubé kusy a následně jsem je na pásové brusce – opět za použití starých, otupených pásů – sbrousil do skoro cílových obrysů.

Otupené pásy používám pro odhrotování a obrysování z toho prostého důvodu, že je to velmi rychle ničí. Tupý pás sice ocel přehřívá, ale to v této fázi není problém, a použití tupého pásu z něj vyrazí ještě trošku užitku než ho musím definitivně vyhodit. A současně tupý pás brousí pomaleji, takže je menší riziko nechtíc zbrousit více, než je žádoucí.

Obrysy čepelí jsou v nyní jenom přibližné a namnoze lehounce větší, než je cílová čepel. A stopky jsou všechny přihnuté směrem ke hřbetu, tak, jak jsou nakreslené na šablonách, a ani ty nejsou vyříznuté nijak přesně. To umožňuje směstnat více čepelí na plochý profil, ovšem jejich pozice teď není ani konzistentní kus od kusu ani žádoucí pro cílový tvar čepele. Proto je třeba ještě nyní, před zakalením, stopky velmi opatrně přihnout směrem dolů. Po vyladění stopek jsem ještě provrtal 3 mm díry do jejich konců a tím jsem měl šestnáct plochých hotových obrysů čepelí.

Stopky jsou nyní víceméně paralelně se hřbety čepelí a všechny profily jsou plusminus pár mm stejné.  Ale ne úplně identické, protože mým cílem je vyrobit 8 unikátních sad, ne 8 identických.

Za týden budeme pokračovat profilováním čepelí.